PSYKOTERAPI

Alla människor upplever med- och motgång i livet. Ofta kan vi bemästra dessa motgångar på egen hand, men ibland behöver vi hjälp och stöd under resans gång. Psykoterapi med en legitimerad psykolog kan vara en väg till förståelse, bearbetning och ett sätt att hitta handlingsvägar framåt i livet. Längden på en psykoterapeutisk kontakt varierar och bestäms i samarbete mellan klient och terapeut.

Jag har kompetens inom flera psykologiska behandlingsmetoder; psykodynamisk psykoterapi (PDT), kognitiv beteendeterapi (KBT), Traumafokuserad behandling, Interpersonell psykoterapi (IPT). Valet av psykoterapeutisk metod avgörs av min klients sökorsak, behov samt det rådande forskningsstödet. Då jag själv även kan tala persiska och dari så finns det möjlighet att bedriva psykoterapi, stödsamtal och krisbearbetning på dessa språk. Nedan är några av de vanligaste sökorsaker som mina klienter söker psykoterapi och stöd för: