FÖRELÄSNING OCH UTBILDNING

Jag har en lång erfarenhet av utbildningsinsatser över hela landet och erbjuder tydligt anpassade föreläsningar och utbildningar utifrån deltagarnas yrkesroller, mål och förkunskaper. Mina föreläsningar och utbildningar handlar primärt om ämnet traumakunskap och bemötande, psykologisk första hjälp, men också om anknytning och lågaffektivt bemötande.

Utbildningsinsatserna vänder sig till företag och organisationer samt till personer som i sitt dagliga arbete möter barn, ungdomar och vuxna som har varit med om potentiellt traumatiserade händelser, till exempel, utsatt för våld, sexuella övergrepp, allvarliga olyckor, kring och organiserat våld, flykt och separation, traumatisk förlust av närstående.

Mina uppdragsgivare är myndigheter, kommuner, företag, ideella organisationer och skolor. Bland de aktörer och professioner som jag utbildar finns familjehem, personal inom socialtjänsten, elevhälsa och skolpersonal, personal inom rättsväsendet, integrationshandläggare, flyktingsamordnare, god man, psykologer, personal på HVB-hem och boenden för ensamkommande flyktingbarn samt chefer inom olika verksamheter och på olika nivåer.  Läs gärna några röster från deltagare på mina utbildningar och föreläsningar:

 

”Jag vill ta tillfället i akt att tacka för tips och tid för Mostafa att komma till oss och föreläsa i torsdags på Regionhabiliteringens och mina egna vägnar. Hans presentation höll rakt igenom mycket hög klass och hans personliga erfarenheter lyfter ytterligare ett redan angeläget och viktigt ämne, som vi alla inom denna bransch behöver så mycket kunskap om som möjligt.”

Enhetschef inom barnsjukvården.

”Mostafa har ett fint tilltal och når fram till deltagarna genom att ödmjukt dela med sig av sina erfarenheter. Han lever teorin i handling vilket gör budskapet trovärdigt.”

Patrick Gruczkun, Göteborgsregionens kommunalförbund.

”Mostafa avhandlar svåra och komplicerade saker på ett enkelt, pedagogiskt och jordnära sätt. En föreläsning som berör och ger nya tankar och förhållningssätt.”

Camilla Kartevoll, Samordnare, Individ och Familjer FM AB.

”Äntligen en traumaföreläsning som utgick från förståelse av det dagliga arbetet med ungdomar i boendemiljö”.

Douglas Åkholm –  Enhetschef HVB, Alpklyftan AB

”Fantastiskt bra. Tack! Mostafa var otroligt bra. Han skapade en trygg och delaktig grupp. Det är en konst.”

God man för ensamkommande ungdom. 

”Jag vill åter igen tacka för din fantastiska föreläsning i torsdags på verksamhetens och min egna vägnar. Dina personliga erfarenheter och ditt anslag som naturligt god föreläsare lyfter ytterligare ett redan angeläget och viktigt ämne, som vi alla inom denna bransch behöver så mycket kunskap om som möjligt.”

Enhetschef inom habilitering.