OM MIG

Jag är legitimerad psykolog och utbildad vid Psykologiska Institutionen vid Göteborgs Universitet. Jag har min mottagning mitt i centrala Göteborg, och ger föreläsningar och utbildningar över hela landet. Tidigare har jag arbetat på Rädda Barnen med utbildning i ämnet kris och trauma samt som klinisk psykolog inom barn- och ungdomspsykiatri med bland annat behandling, utredning och föräldrastöd. Vid sidan av min privata verksamhet kommer jag under 2019 att ha en projektanställning på Psykologiska Institutionen vid Göteborgs Universitet där jag kommer att bedriva forskningsprojekt om migration och inkludering. Forskningsprojektet finansieras av Stiftelsen Allmänna Barnhuset.