Basutbildningar

Jag erbjuder föreläsningar och utbildningar med varierande längd och omfattning, från en timme upp till mer omfattande heldagsutbildningar. Föreläsningar kan hållas för både mindre och stora grupper. Jag har en lång erfarenhet av det dagliga arbetet i olika form av boendemiljöer och HVB-hem. Detta innebär att jag erbjuder en god kombination av teori, fallbeskrivningar och praktiska verktyg som ökar deltagarnas kunskap och förståelse för den målgrupp som de möter i sitt dagliga arbete.

Välkommen att kontakta mig för önskemål om anpassade upplägg av föreläsningar och utbildningar. Kontaktuppgifter till referenser lämnas gärna vid förfrågan:

Traumakunskap och bemötande

Föreläsningen berör bl.a.

 • Grundläggande kunskap om psykotraumalogi
 • Normal och traumatisk stress
 • Vad händer i hjärnan när vi blir traumatiserade
 • Åldersrelaterade traumasymtom
 • Beteendemässiga och emotionella svårigheter i samband med trauma
 • Posttraumatisk stress (PTSD)
 • Risk och skyddsfaktorer
 • Vad som är viktigt att tänka på i mötet med personer som har upplevt traumatiserande händelser
 • Konkreta tips, råd och verktyg som du kan använda av i ditt dagliga arbete med målgruppen

Traumatisering- Om psykiska konsekvenser av krig, flykt och migration

Föreläsningen berör bl.a. 

 • Migrationsprocessens olika faser, svårigheter och möjligheter
 • Grundläggande kunskap om psykotraumalogi
 • Kulturella aspekter av traumarelaterade symtom
 • Viktiga insatser för återhämtning efter traumatiserande händelser
 • Vad som är viktigt att tänka på i mötet med personer som har upplevt svåra livspåfrestningar i samband med migration
 • Vad barn och unga själva säger om sina erfarenheter av flykten, livet i Sverige och framtiden
 • Konkreta tips, råd och verktyg som du kan använda dig av i ditt dagliga arbete med målgruppen

Psykologisk första hjälp- Akut stöd efter allvarliga händelser

Föreläsningen berör bl.a. 

 • Psykologisk första hjälp är en metod med syftet att hjälpa människor i direkt anslutning till potentiellt traumatiserande händelser samt minimera risken för traumatisering för personer som erfarit potentiellt traumatiserande händelser.
 • Psykologisk första hjälp kan bland annat användas för organisationer som möter kris- och traumarelaterade utmaningar.
 • Tillsammans går vi genom huvudstegen i Psykologisk första hjälp, genomför övningar och diskussioner.

Anknytning och separation

Föreläsningen berör bl.a.

 • Anknytningens ursprung
 • Anknytningens ändamål
 • Närhet- utforskande och separation
 • Separationsreaktioner och sorg
 • Psykosociala riskfaktorer
 • Anknytningsmönster
  • Trygg anknytning
  • Otrygg-undvikande anknytning
  • Otrygg ambivalent anknytning
  • Desorienterad anknytning

Lågaffektivt bemötande i skolan

Föreläsningen berör bl.a.

 • Teoretisk grund kring lågaffektivt bemötande
 • Lågaffektiva principer att utgå ifrån
 • Hur arbetar man utifrån ett lågaffektivt bemötande
  • Hur gör vi innan något händer
  • Vad gör vi när något händer
  • Hur gör vi när något har hänt
 • Konkreta verktyg vid intervention, ingripande och medling

Önskar ni utbildning på andra teman så får ni gärna kontakta mig för att se om vi kan matcha ert behov med mina kompetensområden. Välkomna att höra av er!